skip to Main Content

Gullsmed Aabø AS er ansvarleg for innhaldet på nettstaden. Denne personvernerklæringen forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningsloven § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i henhald til personopplysningsloven § 18, 1. ledd.

WordPress

WordPress (publiseringsløsningen som driv nettstaden) bruker cookies for innlogga brukarar og for besøkande som kommenterer innlegg på nettstaden. WordPress bruker ikkje session cookies.

Nettstaden sett cookies ved når innlegg blir kommentert. Det blir gjort slik at brukaren ikkje treng å fylle ut kommentarskjemaet med namn, e-post og eventuelt lenke til eigen nettstad ved neste besøk.

WooCommerce

Nettbutikkløysinga som blir brukt på sida er basert på WooCommerce. WooCommerce bruker cookies for å identifisere kva varer, og kor mange, som blir lagt i handlekorga. WooCommerce bruker også ein session cookie for å kunne finne att handlekorga til kunden i databasen. Ingen personleg informasjon blir lagra i desse cookiane.

Google Analytics

Google Analytics er ein nettanalyseteneste som blir levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere korleis nettstaden blir brukt. Informasjonen som blir sett av en slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressa di, blir sendt til og lagra på Google sine servere.

Sida bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstaden. Vi får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kvar brukerane kjem frå, på kva for tidspunkt sidene er mest besøkt, osv.

Google Maps

Google Maps er ei kartteneste utvikla av Google som tilbyr satellittbilete, vegkart og ruteplanlegging for å reise til fots, bil, eller med offentleg transport.

Sida bruker Google Maps for å vise på ein enkel måte kor næringslokale ligg.

Personvernreglar for Google-tenester

Googles personvernreglar gjeld for alle tenester som tilbys av Google Inc. og partnerne. Les personvernreglane her.

Oversikt over fyrste- og tredjepartscookies på nettstaden

WordPress: comment_author_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir namn lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_email_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir e-postadressa lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_url_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir link til brukarnettstad (viss oppgitt) lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

Google Analytics: _ga
Hensikt: Blir brukt for å identifisere unike brukarar.
Blir aktivert: Med ein gong
Varigheit: 2 år
Type: Fyrsteparts cookie

Google Analytics: _gat
Hensikt: Blir brukt for å sette grense for talet på førespurnader til Google.
Blir aktivert: Med ein gong
Varigheit: 10 minutt
Type: Fyrsteparts cookie

Google sin preferansecookie: NID
Hensikt: Blir brukt for lagre brukaren sine preferansar på tvers av Google sine tenester og applikasjonar.
Blir aktivert: Når Google Maps blir lasta inn
Varigheit: 6 månader
Type: Tredjeparts cookie

WooCommerce: woocommerce_cart_hash
Hensikt: Blir brukt for å identifisere handlekorga med tilhøyrande produkt.
Blir aktivert: Når produkt blir lagt i handlekorga
Varigheit: Til økta blir avslutta
Type: Fyrsteparts cookie

WooCommerce: woocommerce_items_in_cart
Hensikt: Blir brukt for å identifisere handlekorga med tilhøyrande produkt.
Blir aktivert: Når produkt blir lagt i handlekorga
Varigheit: Til økta blir avslutta
Type: Fyrsteparts cookie

WooCommerce: wp_woocommerce_session
Hensikt: Inneheld ei unik kode for kvar kunde som identifiserer handlekorga i databasen.
Blir aktivert: Når produkt blir lagt i handlekorga
Varigheit:2 dagar
Type: Fyrsteparts cookie

Avvise eller slette informasjonskapslar

Viss du ikkje ynsker at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du slår av informasjonskapslar hjå Google.

Konfidensialitet

Resultat frå analyser og informasjon om oppdragsgjevar blir behandla konfidensielt. Gullsmed Aabø AS garanterer at informasjon ikkje blir frigjeve utan skriftlig løyve frå oppdragsgivar.

Back To Top